Sohi Rum Dứa Dừa – Kawai Rum 10ml

100.000800.000

Thông Tin Sản Phẩm

  • Tên Sản Phẩm: Sohi Rum Dứa Dừa 10ml
  • Nồng độ nicotine: 55mg
  • Dung tích: 10ml
  • Thương Hiệu: Sohi
  • Hương Vị: Rum x Dứa Dừa
Số lượng: