Sohi Việt Quất Mâm Xôi – Mix Berries 10ml

100.000800.000

Thông Tin Sản Phẩm

  • Tên Sản Phẩm:Sohi Việt Quất Mâm Xôi 10ml
  • Nồng độ nicotine: 55mg
  • Dung tích: 10ml
  • Thương Hiệu: Sohi
  • Hương Vị: Việt Quất X Mâm Xôi
Số lượng: