Tropical Dứa Dừa Rượu Rum – Island Trip 30ml

300.000

Thông Tin Sản Phẩm

  • Tên Sản Phẩm: Tropical Dứa Dừa Rượu Rum 30ml
  • Nồng độ nicotine: 30 – 50mg
  • Dung tích: 30ml
  • Thương Hiệu: Tropical
  • Hương Vị: Dứa Dừa Rượu Rum
Số lượng: