Tropical Dưa Gang Đào Nha Đam – Sunrise Trip 30ml

300.000

Thông Tin Sản Phẩm

  • Tên Sản Phẩm: Tropical Dưa Gang Đào Nha Đam 30ml
  • Nồng độ nicotine: 30 – 50mg
  • Dung tích: 30ml
  • Thương Hiệu: Tropical
  • Hương Vị: Dưa Gang Đào Nha Đam
Số lượng: